Leer het oppervlakteprofiel van het bestand te genereren in AutoCAD Civil 3D

In deze exclusieve autocad-zelfstudie leert u hoe u een oppervlakteprofiel van de bestaande weg uit een bestand in AutoCAD Civil 3D kunt genereren. Het oppervlak wordt rechtstreeks gemaakt op basis van de labels en profielen. Je hoeft het oppervlak niet apart te tekenen. Aanvankelijk is het vereist om profiel van bestand te genereren.

Het is mogelijk om een ​​oppervlakteprofiel te genereren door een horizontale uitlijning op een oppervlak of een oppervlakteprofielbestand.

Terwijl u een middellijnprofiel genereert, hoeft u slechts één of meerdere offsetprofielen tegelijkertijd te produceren. Gebruik de optie Tekenen in profielweergave om het profiel in de tekening te illustreren.

Klik op het tabblad Start > Ontwerppaneel maken > Profiel drop-down > Maak Surface Profile Find.

Selecteer in het dialoogvenster Profiel maken van vlak in de lijst Uitlijning de horizontale uitlijning die moet worden gebruikt voor het profiel.

Zorg ervoor dat het te gebruiken oppervlak moet worden vermeld in de lijst met geselecteerde oppervlakken. Als er verschillende oppervlakken worden vermeld, gebruikt u Ctrl + klik om een ​​of meer van de volgende te kiezen ...

Lees verder